Expresiones: ‘Al…’, ‘Acabar de…’, ‘Echarse a…’ – A2/B1

Al + infinitief = ‘tergelijkertijd’

  • Als de handelingen in de hoofdzin en bijzin gelijktijdig plaatsvinden, of elkaar onmiddelijk opvolgen: ‘Al ver el perro, se asustó’
  • Om de oorzaak aan te duiden: ‘Al comprar acciones, se arruinó’ (arruinarse: failliet gaan)
  • Acabar de + infinitief = ‘net, zojuist’

  • Acabar de: net, zo juist: ‘Acabo de llegar’ (ik ben net aangekomen)
  • Echarse a + infinitief = ‘op eens, plotseling’

  • ‘Echarse a’ voor een werkwoord betekent dat het plotseling gebeurd.
  • Het wordt veel gebruikt met emoties: ‘echarse a reir’ (in lachen barsten), ‘echarse a llorar’ (in tranen barsten)
  • Het is ook van toepassing met het weer:’Ha echado a llover’ (het is plotseling begonnen met regenen)
  • Het kan ook gebruikt worden met sommige werkwoorde ‘Ve el perro y echa a correr’ (hij ziet de hond en begint te rennen)
  • Luisteroefening en leesoefening Spaans online: ‘Al…’ ‘Acabar de…’ ‘Echarse a…’